Category: Blogg

Økt oppslutning om EU

EN SPØRREUNDERSØKELSE utført i august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap. Innlegg ved Johnny Olsrud, leder av...

Slaget om Europa

Det Europa vi kjenner i dag er under angrep fra både ytre høyre og ytre venstre. Disse to motpolene har...

EØS-avtalen leverer fortsatt

Det er for tiden mye diskusjon om EØS-avtalen, hjørnesteinen i samarbeidet mellom EU og Norge, og derfor ønsker jeg å gå litt inn...