Category: Blogg

TTIP 4

Et tilsvar om handel, EU, USA og Norge

«Den norske handelen med USA forholdsvis lav, drøyt en tidel av handelen med EU», seier Christian Anton Smedshaug, daglig leiar i Agri Analyse, til Nationen 1. februar. Kommentar...

Norge og EU

Tydeleg tale om EU

Det er ikkje høgverdig av ein nasjon å gje frå seg så mykje mynde utan å få røysterett og medverknad tilbake». Orda er ikkje mine. Dei kjem frå...