Medlemsvekst, og plass til flere!

Resultatet av folkeavstemningen i Storbritannias har utløst sympatibølge hos mange europeere i Norge og Europabevegelsen har hittil fått over 100 nye medlemmer. Det gleder oss i en uoversiktlig, usikker og alvorlig stund for Europa.

Hør innslag på NRK radio 30. juni

EB FB

I en tid der EU ikke lengre kan tas for gitt, ser vi nødvendigheten av å kjempe for et reformert EU. Vi ønsker et EU som tar europeernes bekymringer på alvor og demonstrerer en større vilje til kritisk refleksjon over EUs mål og mening, samspillet mellom medlemslandene og EUs institusjoner og hvordan den demokratiske legitimiteten kan styrkes.

Europabevegelsen fortsetter sitt arbeid for et mer demokratisk, solidarisk og bærekraftig EU. Vi vil sørge for at EU-debatten her hjemme blir konstruktiv og fremtidsrettet, og vi vil særlig utfordre ideen om at EU-medlemskap for andre land er OK, men bare ikke for Norge! Europabevegelsen mener fortsatt at Norges interesser ivaretas best som fullverdig medlem av EU.

Sammen er vi sterkere og Europabevegelsen ønsker velkommen alle som ønsker å bli med på laget.

Bli medlem idag!

Les også