Bestill foredrag

Norges forhold til EU og Europa reguleres idag ca. 75 ulike avtaler og blant disse er EØS-avtalen og Schengen-avtalen de desidert største og mest inngripende i det norske samfunn. Den norske hverdagen preges ikke bare av de ulike reguleringene i EU, men også den handelspolitikken, utenrikspolitikken og den sikkerhetspolitikken EU utøver. Noen av alle reglene, direktivene, lovene og politikken både kan og er, Norge med på å forme. Videre deltar Norge i ulike byråer og programmer som fremme samarbeid og utvikler ulike samfunnområder. Norge og EU er stort og kompleks saksfelt som har utviklet seg over tid og som vil fortsette å utvikles seg i det store og det små i overskuelig fremtid.

Fra et bredt felt av tema tilbyr Europabevegelsen ulike foredrag til offentlige etater, bedrifter, organisasjoner og andre grupper som ønsker en oppdatering på ulike områder. Vi skreddersyr gladelig et opplegg på bestilling.

Ønsker du å bestille et foredrag eller  mer informasjon, send epost til eb@europabevegelsen.no