Bedre togreiser i Europa

17. oktober vedtok Rådet formelt nye regler innen  markedspillaren av den fjerde jernbanepakken som tar sikte på å øke togtrafikken i Europa.

Reformen vil åpne opp nasjonale markeder for passasjertrafikk i medlemslandene og gi togselskapene mer rettferdig og ikke-diskriminerende tilgang til jernbanenettet.

Før vedtaket blir lov må Europaparlamentet gi sin godkjennelse. Dette er forventet innen utgangen av 2016.

Les også