Bedre beskyttelse mot kreftfremkallende kjemikalier

Europakommisjonen la nylig frem et forslag om endringer i direktivet om karsinogener og mutagener. Målet er å redusere eksponeringen for 13 kreftfremkallende kjemikalier på arbeidsplassen. Innføring av nye eller endrede grenseverdier for flere kjemikalier skal føre til færre tilfeller av yrkesrelatert kreft, bedre arbeidsmiljø og mer rettferdige konkurransevilkår i EU.

 

Les mer her

Les også