Author: Johnny Olsrud

Om Johnny Olsrud

Johnny Olsrud er leder av Europabevegelsen Vestfold.

Mine siste innlegg

Norge i Europa

EØS – så mye mer enn en handelsavtale

Å si opp EØS-avtalen vil ikke bare begrense norske bedrifters mulighet til å konkurrere på det europeiske markedet, det vil også frata nordmenn rettigheter de fleste av oss i...

EØS og norsk arbeidsliv, foto: Wikipedia Commons

EØS og norsk arbeidsliv

EØS-avtaler er avgjørende for Norge. Det gir arbeidsinnvandring som mange sektorer er fullstendig avhengige av. Likeledes har EU-retten som Norge har innført gjennom EØS-avtalen, styrket arbeidstakeres rettigheter på...