Author: Jan Erik Grindheim

Om Jan Erik Grindheim

Europabevegelsens leder. Twitter: @JanGrindheim

Mine siste innlegg

Kva skjer med Europa?

Finanskrise og folkevandringar utfordrar Europa, men ikkje naudsynt EU. – Me er ikkje lenger det me trudde me var. Me...

Dommedagsprofetier over Europa

Finanskrise og folkevandringer utfordrer Europa, men ikke nødvendigvis EU. Replikk ved Jan Erik Grindheim, på trykk i Aftenposten 11. januar,...