Author: Jan Erik Grindheim

Om Jan Erik Grindheim

Europabevegelsens leder. Twitter: @JanGrindheim

Mine siste innlegg

TTIP 4

Et tilsvar om handel, EU, USA og Norge

«Den norske handelen med USA forholdsvis lav, drøyt en tidel av handelen med EU», seier Christian Anton Smedshaug, daglig leiar i Agri Analyse, til Nationen 1. februar. Kommentar...

Norge og EU

Tydeleg tale om EU

Det er ikkje høgverdig av ein nasjon å gje frå seg så mykje mynde utan å få røysterett og medverknad tilbake». Orda er ikkje mine. Dei kjem frå...

Theresa May

Mayday, Mayday, Mayday!

Britane vil bryte med EU og bli ein global partnar. Kva er det for ein idé? Innlegg ved Jan Erik Grindheim, på trykk i Nationen 24. jan. 2017...