Author: Europabevegelsen

Om Europabevegelsen

Mine siste innlegg

Reisebrev fra nestleder

I begynnelsen av februar var jeg Stortingets representant på Europaparlamentets møte med de nasjonale parlamentene i det europeiske semester. Ettersom...

Qua vadis Hellas?

Fredag kveld 20. februar fikk Hellas utsatt nedbetaling og forlenget frister i låneprogrammet. Med marginale endringer fra tidligere avtaler erklærte...