Author: Europabevegelsen

Om Europabevegelsen

Mine siste innlegg

Norge i Europa - Europabevegelsens visjon

Stemmerett og EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen er ikke bare norske bedrifter med i EUs indre marked av fire friheter, men norske borgere har også...

Stemmerett i EU

I Lisboatraktaten sikres alle borgere av EU-land politiske deltakelse på europeisk nivå og på lokalt nivå over hele EU gjennom...