Author: Europabevegelsen

Om Europabevegelsen

Mine siste innlegg

Stemmerett i EU

I Lisboatraktaten sikres alle borgere av EU-land politiske deltakelse på europeisk nivå og på lokalt nivå over hele EU gjennom...

Nordiske stemmerettsregler

I de nordiske landene utenom Norge må du være fylt 18 år seneste valgdagen for å være stemmeberettiget, mens i...

Norske stemmerettsregler

I 1983 innførte Norge en av de mest liberale valgordningene verden når det gjelder lokalvalg. Alle som vil stemme må...