Author: Christian P. Fjellstad

Om Christian P. Fjellstad

    Kontakt
  • facebook
  • twitter

Mine siste innlegg

Nye og effektive konkurranseregler

Europakommisjonen foreslo 22. mars nye regler som skal gi medlemstatenes nasjonale konkurransemyndigheter mulighet til å håndheve EUs konkurranseregler mer effektivt...