All forskning tilgjengelig innen 2020

Under et møte med EU-landenes ministre med ansvar for innovasjon og forskning den 27. mai ble det enstemmig vedtatt at alle offentlig støttede forskningsartikler i Europa må være fritt tilgjengelig fra 2020.

«Forskning og innovasjon skaper vekst og flere jobber… Europa må være attraktivt for forskere og selskaper som ønsker å investere. Dette forutsetter at kunnskap blir delt fritt. Tiden for å snakke om «open access» er nå forbi. Med denne avtalen vil vi oppnå det i praksis», sa Nederlands statssekretær for utdanning, kultur og forskning, Sander Dekker, som representerte formannskapet i Rådet.

Les mer