10 mill. euro til forskning på Zika-viruset

Gjennom EUs forskings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 gir Europakommisjonen 10 millioner euro til forskning på Zika-viruset som for øyeblikket berører store deler av Latin-Amerika.

«Denne finansieringen vil muliggjøre nødvendig forskning på den fremvoksende globale trusselen som Zika-viruset representerer», sier Carlos Moedas, EUs kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon.

Les mer

Les også